Turkish Conversations / Türkçe Sohbetler

Türkiye’nin çoğulcu kültürel mirasına dair diyalektik konuşmalar

Tarih, Azınlık ve İnsan Hakları çalışan genç akademisyenler ile Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki çok kültürlü mirasa sahip çıkan önde gelen sivil toplum çalışanlarını ve akademisyenlerini bir araya getiriyoruz.

5 Mart 2021

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Çoğulculuk

Edhem Eldem Collège de France – Hamit Bozarslan EHESS

9 Nisan 2021

İzmir’de Çoğulculuk

Leyla Neyzi Sabancı University – Sibel Sandi Zayek College of William and Mary

7 Mayıs 2021

İstanbul’da Çoğulculuk

Mahir Polat – Laki Vingas