Turkish Conversations / Türkçe Sohbetler

Türkiye’nin çoğulcu kültürel mirasına dair diyalektik konuşmalar

Tarih, Azınlık ve İnsan Hakları çalışan genç akademisyenler ile Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki çok kültürlü mirasa sahip çıkan önde gelen sivil toplum çalışanlarını ve akademisyenlerini bir araya getiriyoruz.

5 Mart 2021

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Çoğulculuk

Edhem Eldem Collège de France – Hamit Bozarslan EHESS

9 Nisan 2021

İzmir’de Çoğulculuk

Leyla Neyzi Sabancı University – Sibel Sandi Zayek College of William and Mary

7 Mayıs 2021

İstanbul’da Çoğulculuk

Mahir Polat – Laki Vingas


5 Kasım 2021

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Tarihsel Travma

Uğur Ümit Üngör University of Amsterdam/NIOD – Seda Altuğ Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü

3 Aralık 2021

Dersim ve Tarihsel Travma

Bülent Bilmez İstanbul Bilgi Üniversitesi – Şükrü Aslan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

21 Ocak 2021

Maraş ve Tarihsel Travma

Bümaras

Psikiyatri uzmanı ve yazar Cemal Dindar ile Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Seyit Sönmez’i “Maraş ve Tarihsel Travma” konusunu tartışmaya davet ettik.