Remembering and Coexisting in Turkey and the Eastern Mediterranean – Summer School

June 20 – July 1 2022

Swedish Research Institute in Istanbul

This summer school offers a unique opportunity for students and civil society activists to deepen their knowledge on pluralism, historical trauma and human rights in Turkey and the Eastern Mediterranean. The aim is to engage in conceptual discussions, advance methodological skills, and develop a network with leading scholars and civil society organizations active in these fields.

Participants and lecturers will discuss what cultural pluralism has meant in the past, what it means today, and survey how Turkey and other Eastern Mediterranean countries have struggled with their culturally pluralistic heritage and how these developments relate to the development of human rights. Special attention is given to oral history as a methodology and to the dynamics between academia and civil society in the advancement of knowledge related to these themes in the public sphere.

This summer school is organized for the second time by the Swedish Research Institute in Istanbul (SRII), financially supported by the Swedish Institute (SI), and held in collaboration with civil society organizations in Turkey.

The 10-day long full-time program will include seminars, workshops, study visits, and other interactive activities. Opportunities for one-on-one mentorship around individual research topics will also be provided.

Accommodation and travel expenses will be fully covered for participants living outside of Istanbul.

Who can apply

Undergraduate and graduate students, as well as civil society activists working on history, sociology, cultural heritage, cultural pluralism, memory studies, human rights, and other related fields. Fluency in both English and Turkish is required.  Applications from students with limited access to international higher education programmes and who seek to further their work in these fields are strongly encouraged.

How to apply

Please send your CV and a letter of motivation that includes a brief research proposal to sriiapplication@gmail.com by March 31.

Participants will be notified by the end of April.

We look forward to receiving your application!

Important note: Due to the Covid-19 pandemic, participants are required to present their vaccination cards.


Yaz Okulu: Türkiye ve Doğu Akdeniz’de Hatırlama ve Bir Arada Yaşama

20 Haziran – 1 Temmuz

Bu yaz okulu, öğrencilerin ve sivil toplum aktivistlerinin Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki çoğulculuk, tarihi travma ve insan hakları konularında bilgilerini derinleştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Amaç, kavramsal tartışmalara katılmak, metodolojik becerileri geliştirmek ve bu alanlarda faaliyet gösteren önde gelen akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile bir ağ geliştirmektir.


Katılımcılar ve konuşmacılar, geçmişte kültürel çoğulculuğun ne anlama geldiğini, bugün ne anlama geldiğini tartışacak ve Türkiye ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerinin kültürel olarak çoğulcu miraslarıyla nasıl mücadele ettiğini ve bu gelişmelerin insan haklarının gelişimiyle nasıl ilişkili olduğunu inceleyecekler. Bir metodoloji olarak sözlü tarihe ve bu temalarla ilgili bilgilerin kamusal alanda ilerlemesinde akademi ile sivil toplum arasındaki dinamiklere özel önem verilir.
Bu yaz okulu ikinci kez İstanbul’daki İsveç Araştırma Enstitüsü (SRII) tarafından, İsveç Enstitüsü (SI) tarafından finansal olarak desteklenmekte ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.


10 günlük tam zamanlı program, seminerler, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve diğer etkileşimli etkinlikleri içerecektir. Bireysel araştırma konuları etrafında bire bir mentorluk fırsatları da sağlanacaktır.


İstanbul dışında yaşayan katılımcıların konaklama ve yol masrafları tamamen karşılanacaktır.

Kimler başvurabilir:
Lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile tarih, sosyoloji, kültürel miras, kültürel çoğulculuk, hafıza çalışmaları, insan hakları ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum aktivistleri. Hem İngilizce hem de Türkçe akıcılık gereklidir. Uluslararası yüksek öğretim programlarına sınırlı erişimi olan ve bu alanlarda çalışmalarını ilerletmek isteyen öğrencilerin başvuruları şiddetle teşvik edilmektedir.

Nasıl başvurulur:
Lütfen özgeçmişinizi ve kısa bir araştırma önerisi içeren motivasyon mektubunuzu 31 Mart‘a kadar sriiapplication@gmail.com adresine gönderin.


Katılımcılara Nisan ayı sonuna kadar bilgi verilecektir.
Başvurunuzu almak için sabırsızlanıyoruz!

Önemli not: Covid-19 pandemisi nedeniyle katılımcıların aşı kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.