Pluralism in the Present – Şimdiki Zamanda Çoğulculuk

An English/Turkish writing workshop for young scholars in Istanbul and Kavala

18-22 May 2022

The Swedish Research Institute in Istanbul (SRII) invites young scholars from Turkey to apply for a unique bilingual (ENG/TR) workshop and mentorship program. The 5-day workshop offers the opportunity to finalize an article suitable for peer reviewed publication relevant to the fields of:

 • Eastern Mediterranean or Levantine heritage
 • Contemporary and historical approaches to cultural and linguistic pluralism
 • Cultural and communicative memory
 • Historical trauma and dealing with the past
 • Human rights and historical justice

Leading academics in these fields will act as mentors and readers that provide individual feedback to each participant. The first two days are spent in Istanbul at the SRII, followed by a study trip to Kavala, Greece, where discussions and perspectives are deepened with visits to historical sites and lectures by leading scholars.

All expenses (travel, visa, accommodation, meals) will be covered by the SRII.

Who can apply:

 • Doctoral Students
 • Post-docs
 • Young independent scholars working on articles or other academic products in relevant fields
 • Applicants with a basic knowledge of English and advanced Turkish language skills

To apply, please send an email to sriiapplication@gmail.com including:

 • A draft paper of at least 3,000 words
 • A letter of interest
 • Your CV

Deadline for application: 28 February. Selected candidates will be notified by mid-March.

This workshop is part of the project Rememberings: Human Rights, Historical Trauma, and the Future of Pluralism in Turkey and the Eastern Mediterranean. The project aims to develop international networks and innovative educational methods for Turkish and international academics focusing on human rights, cultural heritage and historical justice in former Ottoman lands from the Balkans to the Middle East. The activities consist of workshops and summer schools that bring together academics in Turkey and other countries in the Eastern Mediterranean, as well as informal “sohbets” for the Turkish audience.


Şimdiki Zamanda Çoğulculuk – Pluralism in the Present

Genç akademisyenler için İstanbul ve Kavala’da Türkçe/İngilizce yazı çalıştayı

18-22 Mayıs 2022

İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü (İİAE) Türkiyeli genç akademisyenleri eşsiz bir çift dilli (İNG/TR) yazı ve mentorluk programına katılmaya çağırıyor. 5-günlük çalıştay hakemli dergilerde yayınlanmaya uygun bir makaleyi tamamlama fırsatını sunuyor. Aşağıdaki alanlarla ilgili araştırma yapanlara duyurulur:

 • Doğu Akdeniz veya Levanten mirası
 • Kültürel ve dilsel çoğulluğa yönelik çağdaş ve tarihi yaklaşımlar
 • Kültürel ve iletişimsel hafıza
 • Tarihsel travma ve geçmiş ile yüzleşmek
 • İnsan Hakları ve tarihsel adalet

Bu alanlarda çalışan önde gelen akademisyenler her bir katılımcıya akıl danışmanı ve okur olarak bireysel geri bildirim temin edecektir.  Çalıştayın ilk iki günü İstanbul’da İİAE’de geçirilecek, bunun akabinde Yunanistan, Kavala’ya bir eğitim gezisi düzenlenerek, tartışılan konular ve elde edinilen perspektifler tarihi mekan ziyaretleri ve önde gelen akademisyenlerin verdiği söyleşiler ile pekiştirilecektir.

Tüm masraflar (yol, vize, konaklama ve yemek dahil olmal üzere) İİAE tarafından karşılanacaktır.

Kim başvurabilir:

 • Doktora Öğrencileri
 • Post-doktora yapanlar
 • İlgili alanlarda makale veya başka akademik üretim üstüne çalışan genç bağımsız akademisyenler
 • Temel düzeyde İngilizce ve İleri seviyede Türkçe dil becerisi şarttır.

Başvurmak için lütfen aşağıdaki belgeleri sriiapplication@gmail.com adresine gönderiniz:

 • En azından 3,000 kelimelik bir makale taslağı
 • Niyet mektubu
 • Özgeçmişiniz

Başvurunun son tarihi: 28 Şubat’tır. Seçilmiş adaylar Mart ortasında bilgilendirileceklerdir.

Bu çalıştay Hatırlamalar: İnsan Hakları, Tarihsel Travma ve Türkiye ile Doğu Akdeniz’de çoğulculuğun geleceği adlı projenin bir parçasıdır. Projenin hedefi Balkanlar’dan Orta-Doğu’ya kadar olan eski Osmanlı coğrafyasındaki insan hakları, kültürel miras ve tarihsel adalet hakkında çalışan Türkiyeli ve uluslararası akademisyenler için yenilikçi eğitim yöntemleri ve uluslararası ağlar geliştirmektir. Proje faaliyetleri Türkiye ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerinden gelen akademisyenleri bir araya getiren çalıştaylar ve yaz okulları, ile Türkiye kamuoyuna yönelik enformel “sohbetler” düzenlemekten ibarettir.