Categories
Announcements News

Başvuru Çağrısı

Söylenmemiş hatıralar, yazılmamış tarihler:

Sözlü Tarih ve Hatıra Çalışmalarında Doğu Akdeniz’de çok-kültürlülük

Türkiye ve yakınındaki akademi ve sivil toplumda kuram ve pratikler

Yakın geçmişte Doğu Akdeniz’deki birçok şehir çok kültürlülüğün yoğun olarak yaşandığı yerlerdi. Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması ve çağdaş ulusal devletlerin belirmesine rağmen İmparatorluk geçmişinin en önemli şehirleri kozmopolit değerlerini İkinci Dünya Savaşının ertesine dek muhafaza edebildiler. Bu şehirlerde yaşamış, değişik etnik-dini topluluklara ait olan insanların birçoğu halen yaşıyor, bunlar tehcir ve kırımların bastırılmış travmalarını sözlü tarih ve hatıratları aracılığıyla aktarabiliyor. Ancak bu aktarım da bazen çok kültürlü geçmişin basite indirgenip nostaljik bir şekilde sorgulanmadan bugüne model olarak alınmasına neden olabiliyor. Bu coğrafyanın akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşları çok kültürlülüğü öne çıkaran araştırmalar yaparak bu mirasa değer katıyor. Bunu bazen ulusalcı tarih yazımı ve siyasetine karşı, bazen de çoğulculuğu benimseyen kurum ve devletlerin desteğiyle yapabiliyorlar.

İstanbul’daki İsveç Araştırma Enstitüsü’nün (SRII) hazırladığı bu dijital çalıştay ve sohbet serisi de tam olarak akademik araştırma ile sivil toplum aktivizminin çakıştığı noktaya ışık tutmayı hedefliyor. Tarih, Azınlık ve İnsan Hakları çalışan genç akademisyenler ile Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki çok kültürlü mirasa sahip çıkan önde gelen sivil toplum çalışanlarını ve akademisyenlerini bir araya getiriyoruz.

Serimizin ilk çalıştayı How can we talk about cultural pluralism in the Eastern Mediterranean? 28 Ocak 2021 tarihinde 13:00’te (UCT+3) Zoom üzerinden gerçekleşecek. Anadolu Kültür’den Asena Günal, Hafıza Merkezi’nden Noémi Lévy-Aksu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Bülent Bilmez, bize başvuranlar arasından seçilen sınırlı bir sayıdaki araştırmacının bazı sorularına cevap verecekler.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’in veya Osmanlı’nın kültürel tarihi üzerine veya İnsan Hakları üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, özgeçmiş ve en az 400 kelimeden oluşan bir katılım istek mektubunu en geç 21 Ocak’a kadar sriiapplication@gmail.com adresine göndererek ilk İngilizce çalıştayımıza aktif katılım imkânı kazanacaktır.

5 Mart’ta ise Edhem Eldem ve Hamit Bozarslan ile “Türkiye ve Osmanlı’da çoğulculuğun dünü ve bugünü” adlı ilk Türkçe sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bahar ayları boyunca çalıştay ve sohbet serimiz devam edecek ve bir öncekine katılanlar, diğerlerine de katılabilecek.

Categories
Announcements

Int. Hrant Dink Award is attributed to Osman Kavala and Mozn Hassan

The twelfth International Hrant Dink Award ceremony was held last night on Tuesday, September 15. Osman Kavala, who showed that human rights and social dialogue can be strengthened through culture and arts throughout his efforts that aimed for the construction of a pluralistic and democratic society in Turkey, and one of the pioneers of the feminist movement across the Middle East and North Africa, who struggled to make sexual violence and ciolations of women’s rights in Egypy visible, Mozn Hassan, received the Award.