Categories
Uncategorized

Hrant Dink Vakfı – Ekip Arkadaşı Arıyor

Sosyal medyada nefret söylemi tespiti ve yapay zekâ geliştirme projesi

Hrant Dink Vakfı, Avrupa Birliği’nin desteği ile Boğaziçi ve Sabancı Üniversiteleri ile işbirliği ile yürüttüğü  ‘Sosyal medyada nefret söylemi tespiti ve yapay zekâ geliştirme projesi’ için ekip arkadaşları arıyor.

Sosyal medyada nefret söylemi tespiti ve yapay zekâ geliştirme’ projesi için ekip arkadaşları aranıyor

Hrant Dink Vakfı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Sosyal medyada nefret söylemi tespiti ve yapay zekâ geliştirme projesi’ için ekip arkadaşları arıyor. Projeyi Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütmekte. Proje  nefret söylemi, ayrımcı söylem ve dezenformasyon konusunda farkındalık yaratmayı ve dijital alanda hak temelli, çoğulcu ve kapsayıcı söylemi teşvik etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında sosyal medyada nefret söyleminin tespiti için yapay zeka teknolojisini kullanarak bir araç geliştirilecek.  Nefret söylemi, dezenformasyon, ayrımcı söylem gibi konularda farkındalık yaratmak için atölyeler, paneller düzenlenecek, podcast, rapor ve multimedya ürünler üretilecek.  Üç yıl sürecek  proje, yeni teknolojilerin kullanımı ile Türkiye’de dijital ve çevrimiçi alandaki ayrımcı söylemi azaltmayı ve toplumsal barışı teşvik etmenin yanı sıra Uluslararası Vicdan Mekânları Koalisyonu ile işbirliği içinde Ortadoğu bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının nefret söylemi, dezenformasyon ve çevrimiçi zararlı içeriklerle mücadele kapasitesini güçlendirmeyi de amaçlıyor.

Proje için çalışacak proje koordinatörü, proje asistanı, nefret söylemi analizi koordinatörü ve multimedya koordinatörü arayışındalar. Pozisyonların detaylarına linklere tıklayarak erişebilirsiniz. Pozisyonlar için son başvuru tarihi: 15 Mart 2022 

Proje koordinatöründen temel beklentiler:

Proje ekibi arasında ve proje partnerleriyle iletişim ve koordinasyonu sağlamak,  nefret söylemi izleme çalışmasını koordine etmek,  düzenlenecek etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak,  çıkacak ürünlerin koordinasyonunu üstlenmek, projenin anlatısal ve mali raporlama işlerini yürütmek, görünürlük faaliyetlerine katkı sunmak.

Proje koordinatörü iş ilanı

Proje asistanından temel beklentiler

Proje partnerleriyle iletişimi sağlamak, projenin lojistik ve ürün tedariki ile ilgili işlerini takip etmek, projenin evraklama ile ilgili işlerini yürütmek, düzenlenecek etkinliklerin organize edilmesine katkı sunmak,  raporlama işlerine katkı sunmak, toplantı notlarını tutmak, proje boyunca proje verilerinin, çıktılarının ve duyurularının takibini yapmak.

Proje Asistanı İş İlanı 

Nefret söylemi analizi koordinatöründen temel beklentiler

Proje kapsamında yürütülecek nefret söylemi izleme çalışmasını proje partnerleriyle koordineli bir şekilde yürütmek, proje kapsamında geliştirilecek derin öğrenme aracı için veri beslemek üzere sosyal medyada ve çevrimiçi medyada sistematik medya izleme ve etiketleme çalışması yürütmek, nefret söylemi izleme çalışmasının parçası olarak söylem analizi çalışmasından sorumlu olmak, projenin son senesinde 6 ayda bir yayınlanacak ve yöntem, söylem analizi, nefret söylemi, dezenformasyon gibi konuları içeren raporların hazırlanmasından sorumlu olmak.

Nefret söylemi analizi koordinatörü iş ilanı

Multimedya koordinatöründen temel beklenti

Video, dijital ve baskı kullanımı için grafik tasarım, GIF, infografik ve metin animasyonu gibi hareketli görseller ve podcast’lerin üretim süreçlerinden ve projenin diğer tüm yaratıcı işlerinden sorumlu olmak, multimedya içeriklerinin (video, fotoğraf, metin vb) kurgu, düzenleme ve sunumundan sorumlu olmak, görsel içerik üretebilmek, multimedya ürünlerinin Vakfın sosyal medya kanalları, Vakfın internet sitesi ve haber bültenleri aracılığıyla yaygınlaştırılması, görünürlük faaliyetlerine, duyuruların ve tanıtım materyallerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak

Multimedya Koordinatörü iş ilanı için tıklayınız

İletişim:
Nayat Karaköse

Program Koordinatörü/ Program Coordinator 

Hrant Dink Vakfı/ Hrant Dink Foundation 

0212 240 33 61 (225) 

By muratdevres

Academic Coordinator of the project Rememberings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s