Categories
Uncategorized

Şimdiki Zamanda Çoğulculuk

Genç akademisyenler için İstanbul ve Kavala’da Türkçe/İngilizce yazı çalıştayı

18-22 Mayıs 2022

İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü (İİAE) Türkiyeli genç akademisyenleri eşsiz bir çift dilli (İNG/TR) yazı ve mentorluk programına katılmaya çağırıyor. 5-günlük çalıştay hakemli dergilerde yayınlanmaya uygun bir makaleyi tamamlama fırsatını sunuyor. Aşağıdaki alanlarla ilgili araştırma yapanlara duyurulur:

 • Doğu Akdeniz veya Levanten mirası
 • Kültürel ve dilsel çoğulluğa yönelik çağdaş ve tarihi yaklaşımlar
 • Kültürel ve iletişimsel hafıza
 • Tarihsel travma ve geçmiş ile yüzleşmek
 • İnsan Hakları ve tarihsel adalet

Bu alanlarda çalışan önde gelen akademisyenler her bir katılımcıya akıl danışmanı ve okur olarak bireysel geri bildirim temin edecektir.  Çalıştayın ilk iki günü İstanbul’da İİAE’de geçirilecek, bunun akabinde Yunanistan, Kavala’ya bir eğitim gezisi düzenlenerek, tartışılan konular ve elde edinilen perspektifler tarihi mekan ziyaretleri ve önde gelen akademisyenlerin verdiği söyleşiler ile pekiştirilecektir.

Tüm masraflar (yol, vize, konaklama ve yemek dahil olmal üzere) İİAE tarafından karşılanacaktır.

Kim başvurabilir:

 • Doktora Öğrencileri
 • Post-doktora yapanlar
 • İlgili alanlarda makale veya başka akademik üretim üstüne çalışan genç bağımsız akademisyenler
 • Temel düzeyde İngilizce ve İleri seviyede Türkçe dil becerisi şarttır.

Başvurmak için lütfen aşağıdaki belgeleri sriiapplication@gmail.com adresine gönderiniz:

 • En azından 3,000 kelimelik bir makale taslağı
 • Niyet mektubu
 • Özgeçmişiniz

Başvurunun son tarihi: 28 Şubat’tır. Seçilmiş adaylar Mart ortasında bilgilendirileceklerdir.

Bu çalıştay Hatırlamalar: İnsan Hakları, Tarihsel Travma ve Türkiye ile Doğu Akdeniz’de çoğulculuğun geleceği adlı projenin bir parçasıdır. Projenin hedefi Balkanlar’dan Orta-Doğu’ya kadar olan eski Osmanlı coğrafyasındaki insan hakları, kültürel miras ve tarihsel adalet hakkında çalışan Türkiyeli ve uluslararası akademisyenler için yenilikçi eğitim yöntemleri ve uluslararası ağlar geliştirmektir. Proje faaliyetleri Türkiye ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerinden gelen akademisyenleri bir araya getiren çalıştaylar ve yaz okulları, ile Türkiye kamuoyuna yönelik enformel “sohbetler” düzenlemekten ibarettir.

By muratdevres

Academic Coordinator of the project Rememberings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s