Categories
Uncategorized

Hafıza ve Gençlik projesi için açık çağrı!

https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2021/01/Hafiza-ve-Genc%CC%A7lik.gif

Hafıza ve Gençlik isimli proje, dünyadaki ve Türkiye’deki güncel hafıza çalışmalarını ve mücadelelerini genç kuşak ile birlikte tartışmayı hedefliyor. Yaşları 18 ila 25 arası değişen katılımcılar için başvuru süreci başladı. 

Her gün karşılaştığımız şiddet, nefret ve ayrımcılıklar nasıl bir tarihten besleniyor? Üst kuşakların yaşadığı toplumsal travmalar genç kuşağa nasıl yansıyor? Bugünü anlamlandırma çabamızda hatırladıklarımızın ve unuttuklarımızın rolü ne? Başka deneyimlerden gelen insanlarla nasıl karşılaşmalar yaşıyor, kendi hikayemize uzak olanlarla nasıl iletişim kuruyoruz? Geçmişin getirdiği yük ne zaman bir değişim talebi yaratıyor? Toplumsal hafızada susturulanlar ve bastırılanlar nasıl geri dönüyor? Bugünkü hafıza mücadeleleri ırkçılık, çoğulluk, kamusal alan, kent hakkı, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve aktivizm gibi temalara hangi açılardan, nasıl ışık tutuyor? Tekil bir anlatıya karşı çoğul ve eleştirel bir toplumsal hafızanın inşasını düşünmek mümkün mü? 

Gençlerle hafızadan hareketle geleceğe dönük diyaloglar kurmayı amaçlayan Hafıza ve Gençlik projesi, bu ve benzeri soruların peşine düşüyor. 

Neden bu proje?

Günümüzde geçmişin kendisi ve nasıl hatırlandığı mevzusu; resmi özürlerden imza kampanyalarına, sömürge sonrası araştırmalardan Black Lives Matter hareketine, yeni hafıza mekanlarının inşasından heykel yıkımlarına, kamusal alanda gittikçe daha görünür ve tartışılır hale geldi. Hafıza Merkezi olarak biz de bu proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla;

 • Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve toplumsal kesimlerinden gelen gençlerin toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme alanı ile tanışmalarını, bilgilerini ve meraklarını artırmalarını sağlamak,
 • Çeşitli deneyim, birikim ve hafızalara sahip gençler arasında diyalog kurulmasına katkı sunmak, 
 • Bugünün hakikat, haklar ve kimlikler ekseninde şekillenen mücadelelerini geçmişin izini sürerek birlikte sorgulamayı ve anlamlandırmak amaçlanıyor. 

Nasıl? 

Projenin temel faaliyetleri, gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşecek atölyeler ve gençlerin danışman desteğiyle üretecekleri projelerden meydana geliyor. Ayrıca, atölye çalışmalarını zenginleştirmek için tarihsel olaylara ilişkin mekanlar, anıtlar veya arşivlere saha ziyareti de düzenlenecek. 

Ne zaman?  

Program kapsamında atölyelerin Mart – Haziran, saha ziyaretlerinin salgınla ilgili gelişmelere göre yaz ve/veya sonbahar döneminde gerçekleştirilmesi, katılımcıların üretecekleri projelerin ise Eylül ayının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. 

Ne bekliyoruz? 

Katılımcılardan kendi projelerini üretebilmek için gerekli enerji ve zamanı ayırmalarını ve atölyeler boyunca kolektif fikir üretme sürecine aktif olarak iştirak etmelerini bekliyoruz. Tüm atölyeler, proje sürecinin parçaları olarak birbiriyle ilişkileniyor ve devamlılık gerektiriyor. 

Kimler başvurabilir?

Tarih ve hafıza alanlarında herhangi bir bilgi birikimi, deneyim veya uzmanlık aranmıyor. Öncelik, bu çağrının daha önce bu alanlarla temas etme fırsatı yakalayamamış ya da farklı karşılaşma ve diyalog alanlarına erişimi kısıtlı gençlere ulaşması.

Başvuranların; 

 • 18- 25 yaş arasında olması,
 • Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilgi duymaları,
 • Bildiklerini sorgulamaya hevesli olmaları,
 • Kolektif ve yaratıcı üretme süreçlerine uyum gösterebilmeleri,
 • Proje boyunca meselelere farklı bakış açıları sunabilmeleri, 
 • Öznel ve toplumsal deneyimlerinden getirdikleriyle tartışmaları zenginleştirme motivasyonuna sahip olmaları yeterlidir. 

Nasıl başvurabilirsiniz?

Aşağıda belirtilen unsurları içeren bir niyet mektubunu 9 Şubat 2020 tarihine kadar hafizavegenclik@hafiza-merkezi.org adresine iletmeniz yeterli.

 • Kendinizi kısaca tanıtın, 
 • Projeye katılmak için motivasyonunuzu belirtin, 
 • Türkiye’nin geçmişi ve/veya hafızasına odaklanan, sizi etkileyen bir kitap, film/dizi veya sanat eseri hakkında düşüncelerinizi anlatın. 

By muratdevres

Academic Coordinator of the project Rememberings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s